Здравейте!

Рисунката поназва едно дете, играещо с родители и другарчета

Дете с родители и другарчета в игра
© Виктория Швартен

Вие се намирате на интернет страниците на фондация Приятели 2006. Тя е благотворителна фондация със седалище в България, която вече 10 години се грижи за нуждите на изоставените деца. Подкрепа за своята дейност тя получава от немски и български партньори.

На следващите страници ние искаме да Ви информираме за работата на нашата фондация и да помолим за Вашата подкрепа в поетия от нас ангажимент.


Нашaтa книга за вас

корица „Приемни семейства – опит, помощ, перспективи“

Българският превод на книгата „Приемни семейства“ от Ирмела Вийман се издава от Фондация Приятели 2006.

В Германия книгата „Приемни семейства“ е от голяма помощ на приемните родители при справянето с тяхната великолепна, но често и трудна задача. Убедени сме, че книгата ще бъде сериозна помощ също и на българските приемни родители и социални работници.

Книгата е безплатна и може да бъде получена само чрез Фондация Приятели 2006!

Повече за книгата „Приемни семейства“ тук.Актуално

проект „Ранен живот“

Frühchen

проект „Ранен живот“, © DW Frankfurt/Prijateli 2006

Проектът се реализира с подкрепата на Диаконията на град Франкфурт,на клиника Шейново и българо-немската фондация „Приятели 2006“ и ще включва както медицински грижи за новороденото и обучение на родителите, така и помощ за емоционалното адаптиране на близките на детето към новата ситуация в живота им.

Раждането преди термин е причина за редица по-леки или по-тежки здравословни проблеми, които могат да се появят при детето. Голяма част от недоносените бебета, особено тези родени под 1500 г, страдат от мозъчни нарушения (кръвоизливи), които в дългосрочен аспект могат да доведат до детска церебрална парализа, епилепсия, нарушено нервно-психическо развитие.

Продължителните специализирани грижи и наблюдението в домашна среда ще дадат възможност всяко отклонение в здравословното състояние на детето да бъде забелязано много рано и семейството да бъде насочено към съответния специалист, като по този начин ще се намали риска от трайно увреждане и забавяне в развитието му.

 

лице за контакти: Madlen Eftimova
e-mail: preemies-support@prijateli2006.org

----------

 


Акция „КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ 2016”

През 2016 г. на Коледа над 450 деца ще получат подарък (това са деца от общо 23 социални услуги от град София, Перник, Роман, Варна: домове за медико- социални грижи, центрове за настаняване от семеен тип, дневни центрове за деца с увреждания, преходно жилище за деца лишени от родителска грижа, Защитено жилище за жени и деца преживели насилие, приют за деца на улицата и деца от приемни семейства).

Благодарим ви, Приятели!

Акция „КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ 2016

Някои от подаръците от Акция „КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ 2016“, © Prijateli 2006

Други подаръци още се подготвят...

ОЧАКВАЙТЕ ГИ ДЕЦА - СКОРО ЩЕ ДОЙДАТ ПРИ ВАС!


Информация за спонсорите на „КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ”

От 2008 г. Фондация „Приятели 2006“ е организатор и координатор на инициатива „КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ”, в която наши партньори- дарители подкрепят децата, живеещи извън своите семейства да отпразнуват Коледа с подарък.

Целта на инициативата „КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ” е персонално въвличане и лично преживяване по време на един от най-топлите и семейни празници Коледа. Тъй като децата, живеещи извън своите семейства и настанени в услуги институции са принудени не по собствено желание да живеят в група, това ограничава тяхната възможност за лично преживяване, за принадлежност, идентичност. Инициативата обхваща и една специфична група деца и семейства – това са приемните семейства и семействата с деца с увреждания – малък жест към тези родители, че имат куража и устойчивостта да се грижат за децата и не са ги оставили в институции.

Какво е инициатива „КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ”

КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ 01 КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ 03 КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ 02

Ето три КОЛЕДНИ ЗВЕЗДИЧКИ © Приятели 2006

Децата (с помощта на възрастните, които се грижат за тях) изработват и украсяват картичка с формата на звезда, в която написват своя желан подарък, името и годините си. Това е време, в което децата имат възможност да споделят мечтите си, както и това, от кое имат нужда, при което се забавляват, рисуват, апликират.

Фондацията помага на партньора- дарител да направи избор – да избере онази организация, респ. деца, която ще подкрепи. След като се получат изработените от децата звездички, те могат да бъдат окачени на елхата в офиса и служителите, които желаят могат да вземат една звезда и да сбъднат желанието на детето като подготвят съответния подарък. Фондация „Приятели 2006“ посредничи подаръка от конкретния човек да стигне до конкретното дете в коледната нощ.

През 2015 г. на Коледа общо 495 деца получиха подарък (това бяха деца от общо 35 социални услуги от град София, Перник, Роман, Пазарджик, Варна: домове за медико- социални грижи, центрове за настаняване от семеен тип, дневни центрове за деца с увреждания, преходно жилище за деца лишени от родителска грижа, Звено „Майка и бебе”, Защитено жилище за жени и деца преживели насилие, приют за деца на улицата и деца от приемни и осиновителски семейства).

За повече подробности по инициативата „Коледни Звездички“ и за цялостната ни дарителска практика, можете да се обърнете към:

Юра Данчева
Фондация „Приятели 2006“
адрес: гр. София 1000, ул. „Ангел Кънчев“ № 25, ет.2, ап.5
сл.тел.: 02 95267 04
0877 939 261

www.prijateli2006.org

 


Евка Бързанова - портрет на една от нашите първи приемни родители

E. Barzanova

Евка Кръстева Бързанова, © Prijateli 2006

Евка Кръстева Бързанова, професионален приемен родител, бе предложена от Фондация „Приятели 2006“ за отличието “Спасители на детството” (Национална асоциация за приемна грижа) и бе номинирана.

Тя ни впечатли с голямо си сърце, с професионализма си (изкован от опита и търсенето на специализирана информация); жена, която не се страхува от предизвикателството да работи с деца с увреждания и с юноши. В първите ни срещи тя ни провокира с въпроса: „Защо приемните семейства не искат да се грижат за деца от ромски произход и за по-големи деца?” Тя самата предпочита тези деца, защото „никой не ги иска“.

Движеща сила за нея е да даде шанс, уют, семеен модел, да учи децата да вземат сами решения за себе си, да уважават и поддържат връзката с близките си. Грижейки се за деца на различни възрасти, тя поддържа контакт с родителите/ близките на тези деца, уважава мненията и решенията им.

Евка Бързанова има 21 годишна практика в подкрепата на деца и семействата им (биологични и осиновители).

През 1995 г. Евка Бързанова приема за първи път в дома си едно изоставено от майка си глухонямо дете. Под грижите и неуморната й подкрепа в продължение на 16 години, след тежки три операции, сега младата дама работи, има собствено семейство и дете.

За колко деца се е грижила? „Губя им бройките“, споделя тя през смях и започва да ги брой: „сега, детето за което се грижа е 15-то ми дете“. Едни от тях са били деца с труден шанс, поради ментални и физически увреждания, втори са били в процес на осиновяване, трети са се нуждаели от временна грижа преди да се върнат при близките си. Имало е периоди, в които се е грижила за четири деца едновременно. За всички тях общото е, че са „Деца“, които са намерили успешен старт в нейното семейство, израснали са, сами са създали свои семейства, открили са пътя си в живота. С всички тях, дори и с осиновените й в чужбина деца, с техните родители/ осиновители тя поддържа периодична връзка по скайп, гостуват й в дома й...

Лесно ли е било? Както самата Евка казва: „Учих се от вътрешното си чувство на майка, радостите и трудностите споделяхме заедно с мъжа ми и децата. 10-годишният ми опит в работата с деца с увреждания в ДМСГД ми даде сили и смелост; черпих вдъхновение и енергия от героите на сериала „Съдия Еми“; намерих доверие и подкрепа в лицето на началник отдел и социалните работници от ОЗД Люлин“.

С чувство на удовлетвореност и гордост тя може надълго да разказва за индивидуалността и уникалността на всяко едно от тези деца. Рационално говори за професионалния си път, когато приемната грижа е прохождала, когато са я вписали в регистъра под № 1 за първия професионален приемен родител в България.

Евка Бързанова е майка на 2 деца, баба на 4 внука, приемна майка на 15 деца и приемна баба на 3 деца.


10 години Фондация „Приятели 2006”

Champagne-Showers

източник: Open Clipart Library

  • 10 години детски усмивки, недоверчиви погледи, но и споделени моменти.
  • 10 години вяра в семейството – родното, приемното, осиновителското.
  • 10 години приложени и разпространени европейски практики.
  • 10 години успехи, усилие, заедно, смях, грешки, посока, опит, доверие.

Благодарим Ви, че сме заедно!

Благодарим Ви, че станахте наши съмишленици!


Семинар по случай 10 години Фондация „Приятели 2006”

По този повод организираме семинар на тема:
„Ранно детско развитие – здравни и психологически подходи в работата с деца”

Дата: 18 Май 2016 г., сряда, от 9.00 до 15.00 часа
Място: "Дом на Европа", гр. София, ул. “Раковски” № 124.

ВНИМАНИЕ: Предварителна регистрация в бюрото на фондация „Приятели 2006”.

10 години след създаването си ще съберем заедно български и германски специалисти от здравната и социалната сфера, партньори и приятели, които през тези години са били въвлечени в каузата ни.

Гост- лектори ще бъдат изтъкнати български и немски специалисти:

  • проф. д-р Боряна Слънчева – Началник Клиника по неонатология СБАЛАГ „Майчин дом
  • д-р Румен Велев – Директор на II САГБАЛ Шейново, София
  • проф. дмн дфн Хелмут Ремшмид – Почетен Директор на Клиника по детско- юношеска психиатрия и психотерапия към Philipps- Universität, Марбург
  • проф. д-р Ролф Майер – Директор на Клиника по детско- юношеска медицина, Марбург
  • г-жа Ирмела Вийман - изключителен специалист с огромен принос за развитието на приемната грижа, автор на специализирана литература преведена на повечето европейски езици

Притурка Акция „Звездички 2015“

Коледна елха със звезда и подаръци

източник: Open Clipart Library

Благодарение на акцията „Звездички 2015“ общо 495 деца получиха своя желан подарък.
Това са деца и младежи от 36 социални услуги в градовете София, Перник, Роман, Варна и село Лесичово, Пазарджишко: домове за медико- социални грижи, домове за деца с увреждания, дневни центрове за деца с увреждания, центрове за деца лишени от родителска грижа, звено „Майка и бебе”, защитено жилище за жени и деца преживели насилие, приют за деца на улицата, деца от осиновителски и приемни семейства.

Благодарим ви, Приятели!

Тук ще намерите фото галерия на коледното тържество (18.12.2015) за нашите осиновителски и приемни семейства.

 


Честита нова 2016 година!

Champagne-Showers

източник: Open Clipart Library

Бъдете здрави и щастливи!

Пожелаваме Ви късмет, успех във всички начинания и много добро настроение!


 

Искате ли да дадете дом и топлина на едно изоставено дете?

Моля обърнете се към нашето бюро. Там ще получите обстойна информация за изискванията, възможните проблеми и цялостната процедура. Нашето съдействие е безплатно и строго поверително.

Искате ли да помогнете на децата в домовете?

Вие можете да окажете финансова и/или материална помощ. От нас ще получите информация за липсите и проблемите в домовете, необходимото съдействие, а също и документ за дарението. Моля свържете се с нашето бюро.


Снимката показва първата страница на информационната брошура за приемната грижа

информационна брошура за приемната грижа (можете да я получите в бюрото)
© Приятели 2006